USACares Jobs

Job Information

Accenture Integration Specialist (możliwość pracy w 100% zdalnie) in Łódź, Poland

Integration Specialist Lokalizacja: Łódź, Katowice lub zdalnie Szukamy entuzjastów technologii Microsoft, którzy chcieliby rozwijać się we współpracy z klientami z całego świata, z wielu branż. W naszym dziale praktyki Microsoft zajmujemy się obszarami: rozwoju oprogramowania, integracji i migracji systemów. Budujemy kompetencje w zakresie IoT, Office 365, Dynamics 365 oraz Data. Dajemy możliwość zdobycia certyfikatów Microsoft w tych obszarach. Aplikuj do nas i dołącz do rozwijającego się zespołu praktyki Microsoft w Łodzi i Katowicach. Do Twoich obowiązków będzie należeć: integracja rozwiązań/produktów MS oraz firm trzecich. wsparcie zespołu developerskiego.

Czego od Ciebie oczekujemy? Znajomości Azure DevOps. Doświadczenia w Azure/microservices, Docker, Kubernetes. Bardzo dobrej znajomości j.angielskiego. Twoim dodatkowym atutem będzie: Doświadczenie w .NET Core / Anguar / ReactJS / JS. Możemy zaoferować Ci: Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.  Udział w realizacji projektów na globalną skalę dla największych międzynarodowych firm z Fortune500 z użyciem najnowszych rozwiązań i narzędzi technologicznych.  Pakiet wdrożeniowy (szkolenia wprowadzające) oraz wsparcie doświadczonych pracowników.  Szeroki pakiet szkoleniowy (oferta szkoleń miękkich i technicznych, dostęp do platformy e-learningowej, możliwość dofinansowania do kursów oraz certyfikacji).  Indywidualne wsparcie Career counselor’a i określoną ścieżkę rozwoju zawodowego, a także możliwość sesji z Coachem.  Dodatkowe zajęcia z języków obcych.  Prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie.  Dostęp do platformy MyBenefit (możliwość skorzystania z szerokiej gamy produktów i usług, w tym karty Multisport oraz karty lunchowej).  Employee Assistance Program – bezpłatne wsparcie w jednorazowych konsultacjach prawniczych, finansowych oraz psychologicznych.  Płatny program poleceń pracowników.  Pracę zdalną oraz elastyczny czas pracy.  Różne aktywności w ramach Happiness at work oraz inicjatywy sportowe. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: lodz.recruitment@accenture.com Jeśli ta oferta brzmi dla Ciebie interesująco, nie zwlekaj, zaaplikuj online już dziś. W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”. Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji. Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa. Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

DirectEmployers